KONKURS

RADNJA ZA PRERADU I TRGOVINU RIBOM “EKO DRINA BB”, Bajina Bašta, objavljuje

JAVNI POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku:

  • mašine za nasecanje ribe

Rok za podnošenje ponuda se produžava do 20.09.2019. do 14:00 časova, zbog nedovoljnog broja pristiglih ponuda.

Ponude se dostavljaju lično, ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Eko Drina BB
Boška Buhe 16
31250 Bajina Bašta

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi u narednih deset dana, svakim radnim danom od 7-15 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije E-mailom ekodrinabb@gmail.com, telefon 063/1072-063.

Preuzimanje konkursne dokumentacije

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju u pdf formatu.