2. OČIŠĆENA PASTRMKA VAKUM

Pastrmka je očićena i vakumirana.
U pakovanju je 2 – 4 komada.
Težina pakovanja je od 400 g do 1000 g.

 

 

Šifra proizvoda: ED-OPV-002

Opis proizvoda

Očišćena pastrmka vakum je proizvod koji se dobija odstranjivanjem iznutrice iz sveže pastrmke, sečenjem i pakovanjem u vakum kese. Tako dobijen proizvod se zamrzava na temperaturi od -18 do -25 °C u trajanju od sat vremena.

Proizvodnja je usklađena prema pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove školjke, morske ježeve ... Sl.list SRJ 6/2003 (tačka 5 smrznuta riba i tačka 6 proizvodi od riba ...).

Preporučujemo

Svežu pastrmku spremite u rerni.

Karakteristike proizvoda

Obrada Očišćena, isečena, vakumirana i zamrznuta riba
Pakovanje Vakum
Veličina pakovanja 2 - 4 komada u kesi
Težina 400 g - 1000 g
Transportno pakovanje 5 kg i 10 kg